Processkarta knäligament


Inför vård/behandling


VMO-V
Statusformulär preop ACL- rekonstruktion


Vård/behandling


Träningsprogram främre korsbandsrekonstruktion,dag 1-10 i Physiotools


Efter vård/behandling


ACL-ruptur vårdprogram, rehab
Statusformulär 10 dgr postop ACL -rekonstruktion
Protokoll korsbandsrekonstruktion 6+9 mån postop


Patientinformation


Atroskopi av knä
Främre korsbandsrekonstruktion