Skelett
Femurskaft (högenergi)


Noggrant distalstatus i journal. IVA-fall pga stor blödningsrisk. Kontakt direkt med ortopedjour. Eventuellt tillfällig bakre gipsskena eller Lassekuddar för att minska smärta. Operation med märgspik (antegrad/retrograd) eller vinkelstabil platta.
 


Femurskaft (lågenergi)


Kontakta ortopedjour, eventuellt bakre gipsskena i smärtlindrande syfte i väntan på operation. Operation dagtid.
 


Suprakondylär


Kontakta ortopedjour. Operation med vinkelstabil platta dagtid. Vid uppsplittrad fraktur kartläggning med DT innan operation. Mycket gamla patienter och icke gångare ev. gips i form av knäkappa enbart.
Obs: Grovreponera, risken för kärlskada är inte obetydlig. Kartlägg distalstatus, även efter reposition!