ArmbågeAllmänt  Inspektion


Observera eventuell hydrops, ledkapselsvullnad eller muskelhypotrofi.

 


Rörelseförmåga

 

Pröva extension - flexion samt pro- supinationsrörelser. Flexionen är normalt ca 140° samt pro- och supination c:a 180°. Palpation


Palpera radiushuvudet och pro- och supinera samtidigt. Smärttillstånd tyder ofta på artrosförekomst. Palpera epikondylerna för ömhet, till exempel humerusepikondylit. Palpera olecranonregionen för eventuell bursit. Supinera och extendera armbågsleden fullt och pröva i detta läge om vackling i sidoled föreligger.