Skelett Allmänt


OBS! Kontroll av distalstatus avseende nerv- och kärlfunktion vid luxation och fraktur i armbågen.

Sätt gipsskena innan röntgen vid instabila frakturer
Trans-/inter-kondylär frakturAv T- eller Y-typ är oftast intraartikulär och instabil. I regel operationsfall.
Medial och lateral humeruskondyl frakturOm ej dislocerad, gips i 90° flexion i 3 veckor. Röntgenkontroll efter en vecka. Vid större dislokation vanligen operationsfall. Vid odislocerat fragment rekommenderas täta röntgenkontroller, annars öppen reposition och stiftning. Hos barn med radial humeruskondylfraktur kan kondylfragmentet till stor del icke ses på röntgen. 
OlecranonfrakturOftast dislocerad, om odislocerad så är behandlingen gipsskena i 3 veckor i 45° flexion. Vid dislokation/ledytehak i regel operation.
Caput radiifrakturerSå kallade mejselfrakturer, det vill säga odislocerade eller lätt dislocerade med upp till 2 mm ledytehak, behandlas med elastisk linda och collar & cuff/mitella i några dagar och sedan mobilisering med tidig, aktiv rörelseträning. Informera om att sträckdefekten kvarstår i flera månader och att en viss kvarstående sträckdefekt är vanlig. Övriga fall sannolikt operationsfall.


Vid kraftigt komminut fraktur kan man överväga exstirpation av caput radii. Detta dock kontraindicerat på barn då detta kan ge tillväxtstörningar mellan radius och ulna med radial deviering av underarmen som följd. Kontakta ortopedjour. 
Collum radiifrakturerFelvinkling upp till 30° accepteras (t o m mer hos barn). Odislocerade frakturer (<2 mm felställning) behandlas med elastisk linda och fysioterapi för att minska framtida rörelseinskränkning. Vid större felställning där operation inte planeras får patienten en dorsal gipsskena i 90° flexion max 3 veckor. Vid kraftigt komminut fraktur eller associerad armbågsluxation bör man överväga operation.