HÖFT/BÄCKEN

HöftfrakturAnamnes


Falltrauma. Smärtor från höften. Ibland smärtutstrålning till knät. Ofta oförmåga att stödja. Röntga alltid!!
 
 

Trochanter majorfraktur


Isolerad avlösning av trochantern. Genomgående fraktur skall uteslutas, beställ därför CT akut. Mobiliseras med kryckor, kräver inte alltid inläggning.
 
 

Cervikal fraktur

 
I princip alla frakturer opereras.

Cervikala frakturer opereras med LIH-spikar eller total-/halvprotes (fr a äldre frakturer och reumatiker). Kontrollera noggrant om pat är reumatiker!

Se aktuella:  Riktlinjer för cervikala höftfrakturer.  (Öppnas i ny flik)

Se även:  Garden indelning   - klassificering av cervikala frakturer.  (Öppnas i ny flik) Trokantär fraktur/Subtrokantär fraktur


Trochantära och subtrochantära frakturer opereras i regel med Twinhook och platta eller glidskruv och märgspik (Intertan). Kontakta

ortopedjour för bedömning av operationstyp.

a) Trokanter major avlösning  b) Intertrokantär fraktur

c) Pertrokantär fraktur (2 fragments)  d) Subtrokantär fraktur
Handläggning av höftfrakturpatientHöftprocessen aktiv dygnet runt.

Ambulanspersonal skriver röntgen och patienten tas till röntgenavdelningen för skyndsam undersökning om inklusionskriterierna uppfylls. Verifieras fraktur tas patienten därefter till GAVA/Avdelning 9 direkt för inskrivning och preop förberedelser. Uppfylls inte inklusionskriterierna tas patienten till akuten Se även PM.  (Öppnas i ny länk)
 
Viktigt med snabb handläggning inför operation. Denna bör utföras inom ett dygn.


Om patienten kommer på natten skrivs patienten in på avdelning av AT-läkare. Femoralisblockad läggs av ortopedjour alternativt av narkosjour nattetid om ortopedjour ej är kvar på huset.

Viktigt att notera är förutom aktuell sjukdomsanamnes: fallorsak, gångförmåga, gånghjälpmedel, boendeform och ev. hemtjänst.


Analgetika:

Tänk på smärtlindring – även inför röntgen! Ex injektion Perfalgan, därefter Morfin/Ketogan 2,5 - 5 mg intramuskulärt, alt hälften intravenöst och hälften intramuskulärt.

Ultraljudsledd femoralisblockad till alla där inte kontraindikation föreligger.


Provtagning:

Blod- och elstatus, BAS-test, EKG (>50 år eller hjärt-/kärlsjukdom/hypertoni).

Trombosprofylax: Till alla (normalt Innohep 4500 E x1 sc, eller 4500 E x 2 om över 90 kg), insättes så snart diagnos ställts!

Ges inte efter kl 22 till pat som ska opereras kommande förmiddag (då detta gör att man inte kan lägga spinal).


Antibiotikaprofylax (per-operativ):

Inj Ekvacillin 2 g iv (vid pc-allergi Dalacin 600 mg iv) som engångsdos 30 min före op med LIH, glidplatta och märgspik.

Vid protesoperation ges istället 3-dos antibiotika (2-dos Dalacin), använd gärna ortopedens mall i Cosmic vid ordination av detta.


Op-anmälan:

Stäm av med ortopedjouren så att rätt metod anmäls. Ombesörj att op-anmälan faxas till op-avd och kontakta narkosjour för rapport. Sidomarkering sköts av operatören eller ortopedjouren.