ArmbågsluxationVanligast är bakre luxation som i första hand reponeras på akuten under Ketogan-Stesolidrus. Teknik: Stå vid patientens huvudände, flektera armbågen ca 90° . En assistent drar axiellt i underarmen samtidigt som du fattar tag med händerna om distala humerus och drar under samtidigt mottryck med dina tummar på olecranon. Efter reposition lägg bred dorsal gipsskena i ca 90° flexion och kontrollröntga. Immobilisering i 12 - 14 dagar och därefter aktiv mobilisering. Obs! Tidig röntgenkontroll efter 3 - 4 dagar då det finns risk för redislokation.
 


Komplikationer


Vid cirkulationsinsufficiens så kallad Volkmanns ischemiska kontraktur. Minnesregel 5P: Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesis & Paralysis. Svår värk och smärta vid passiva fingerrörelser tyder på ischemi, compartmentsyndrom. Klyv upp eventuellt förband, extendera i armbågen. Om ingen effekt; snar operativ dekompression. Skada på själva kärlen eller nerverna är mycket ovanligt.

Efter framförallt armbågsluxationer, men även andra armbågstrauma, ses ibland en sen komplikation med förkalkning i mjukvävnaderna; Myositis ossificans. Detta relateras ofta till passiv rörelseträning. Kan ibland bli föremål för exstirpation.