Knä
Anamnes

  
Viktiga uppgifter är tidsförlopp, typ av våld. Om skadan inte är aktuell: Anamnes på svullnad, rörelseinskränkning, upphakningar, låsningar och instabilitetsbesvär. Ålder ofta vägledande - Olika typskador i olika åldrar.


Reviderat 2017-12-21, Marcel Roslin
Ansvariga: Peter Rockborn, Peter Cratz