HÖFT/BÄCKEN

Barn Hälta hos barn kan vara ett allvarligt tillstånd och skall betraktas som det tills motsatsen bevisats!
 


Mb Perthes

 
Coxa plana. Aseptisk bennekros i caput femoris. Pojkar:flickor = 4:1. Förekommer mellan 3-12 års ålder och vanligast vid 5-7 år. Etiologi: Okänt. Sequele till coxitis simplex?

Symptom i form av höft-/knäsmärta, hälta, inskränkt rörlighet. Behandlas med sjukgymnastik och symptomatisk behandling. Vid gravare fall kan operation komma ifråga. Majoriteten dock konservativ behandling.  

Vårdprogram för Mb Perthes. Uppsättes för återbesök till barnortoped.


 

Coxitis simplex

 

Tas primärt om hand och följs upp av barnjour. Akut, ospecifikt inflammatoriskt självläkande tillstånd i höften. Oftast pojkar 2 - 6 år. Symptom: Smärta, hälta, inskränkt rörlighet. USG visar exsudat i leden. God prognos. Differentialdiagnos: Septisk artrit. Epifyseolys

 

Höftledsglidning i epifysen, indelas i en akut traumatisk samt en kronisk variant, se vårdprogram. Genomsnittsålder för flickor = 12 år, pojkar 13,5 år. Bilateralt i 20-40 %. Röntga akut för att utesluta epifyseolys.
 
Vid misstänkt instabilitet i höftleden, se Vårdprogram Höftledsinstabilitet
hos Barn.