Mjukdelsskador
Medial kollateralligamentskada


Grad 1
  
Distorsion utan ruptur. Knät stabilt i sidled såväl i sträckt som lätt flekterat läge. Ömhet ofta vid proximala fästet. Smärta vid valgusprovokation. Eventuellt lätt smärtbetingad flexionsinskränkning. Ingen hydrops. Röntgen normal. I tidigt skede ibland svårt att särskilja från medial meniskskada. Behandlas med full belastning, rörelseträning och styrketräning på egen hand. Ej åter. 
 
Grad 2 
 
Partiell ruptur. Ruptur av kollateralligamentets ytliga portion medan bakre kapseln intakt. Knät stabilt i sidled i sträckt läge men vackling i valgus vid lätt flexion (Jämför andra knät). Om ömhet vid distala fästet kan ligamentet slagit upp över pes anserinus. Kan kräva operation. Status i övrigt som grad 1. Röntgen kan visa avlöst benfragment vid proximala fästet. Behandling: Full belastning tillåten. Rörelseträning och styrketräning - sjukgymnastremiss. C:a 8 veckors rehabilitering innan återgång till idrott. Åter ortopedmottagningen 6 - 8 veckor.  
 
Grad 3 
 

Total ruptur. Ytliga portionen samt bakre kapseln rupturererad. Svårundersökt knä. Ömhet + svullnad medialt. Vackling i valgus i sträckt och semiflekterat läge. Hemartros. Ofta kombinerad med meniskskada, främre och/eller bakre korsbandsskada. Röntgen som grad 2. Kontakta ortopedjour för snar MR eller artroskopi att utföras av korsbandsoperatör. Skadorna kartläggs, meniskskador åtgärdas. Behandlas med ortos låst 10° - 70° i 5 veckor. Sjukgymnastik på Rehab - ortklin. Då full styrka och rörlighet uppnåtts tages ställning till korsbandsrekonstruktion. Då efter samma kriterier som vid isolerad skada.
 


Lateral kollateralligamentskada


Ovanlig skada. Ofta kombinerad med främre och/eller bakre korsbandsskada. Ömhet och svullnad lateralt. Varusvackling. Kontakta ortopedjour. Subakut stabilitetsprövning i narkos och artroskopi. Vid totalruptur operation. Viktigt att detta upptäcks tidigt. Operat bör utföras inom 14 dagar.
 Främre korsbandsskada

 
Rotations/valgusvåld ofta under idrott. Hemartros (Se ovan hemartros). Lätt extensionsdefekt föreligger i regel liksom positivt Lachman´s test. Boka återbesök till hemartrosmottagningen 2 - 3 veckor. Utredning med MR alternativt artroskopi sker i de flesta fall. Vid främre korsbandsskada tages beslut efter artroskopi/MR vad gäller primär behandling: Konservativ regim med träning eller rekonstruktion. På akuten får patienten kryckkäppar samt råd om att successivt öka på belastningen till smärtgränsen samt att rörelse- och styrketräna. Vårdprogram för korsbandsoperationer 
Indikationer för korsbandsoperation
 Bakre korsbandsskada

 
Ofta våld mot tibia ventralt vid flekterat knä (Dashboardskada). Hemartros föreligger liksom bakre draglåda och ömhet i knävecket. Flexion av knät är smärtsam. På röntgen ibland avlöst benfragment från tibias dorsala proximala kant.  Kryckkäppar och återbesök till hemartrosmottagningen efter 14 dagar. Utredning med MR alternativt artroskopi. Behandlas med PCL-stabiliserande ortos (Team Olmed) som inskränker flexionen till max 90° i 6 veckor. Rehabilitering på sjukgymnastiken Vrinnevisjukhuset.
 Meniskskada


Ofta rotationsvåld men kan uppstå vid huksittande hos medelålders/äldre. Ömhet medial/lateralt. Passiv hyperextension, rotationstester enl. Mc Murray och Apley provocerar smärta. Om "låst knä" (sträckdefekt) kan menisken ha luxerat in i leden (bucket handle ruptur) kontakta ortopedjour för operationsanmälan för subakut artroskopi (inom 1 vecka). Injektion med 20 ml Carbocain 10 mg/mg i leden kan särskilja äkta låsning från annan smärtbetingad extensionsdefekt. Dessa bör avlasta fram till artroskopin och sträckdefekten ska inte forceras.  Indikationer för artroskopi
 Quadricepsseneruptur 


Se även avsnittet om quadricepssenruptur under ”lårbensrubriken”. Ofta äldre män som faller med lätt flekterat knä. Palpabel mjukdelsdefekt strax ovan patella. Oförmåga att sträcka knät då sitter på britskanten med 90° flexion i knät och hängande underben. Röntgen kan visa lågt stående patella men i övrigt vara normal. Vid osäkerhet konsultera ortopedjour/alternativt ny bedömning dagtid. Kontakta ortopedjour för operationsdiskussion.