Senskador  Sträckseneskador 
Malletfinger:


Så kallat droppfinger, ruptur av sträcksenans fäste på ändfalangen. Ibland med losslitet dorsalfragment med eller utan ledyta. Röntgen ger svar. Oförmåga att extendera ändfalangen.


  • Endast senskada:
    • Behandlas i extensionsskena, DIP-leden i lätt hyperextenderat läge under 6 veckor, därefter påbörja rörelseträning dagtid och ortos nattetid ytterligare 2 veckor. Förse patienten med extensionsskena på akutmottagningen och skicka remiss till Rehab öst för formgjuten ortos.

  • Mallet med benfragment:
    • Fragment mindre än 1/3 av ledytan behandlas i extensionsskena, som en vanlig malletskada. Om fragment större än 1/3 av ledytan, förse patienten med extensionsskena och ta en ny röntgenbild i sidoprojektion. Om leden är kongruent, fortsatt konservativ behandling med skena som vid vanlig malletskada. Vid volar subluxation av ändfalangen diskutera med ortopedjour för ställningstagande till operation.


Vid konservativ behandling av malletfinger med benfragment, förse patienten med en extensionsskena och skicka remiss till arbetsterapeut Rehab ortopeden för utprovning av en formgjuten ortos.
Boutonnière-deformitet:


Ruptur av centrala portionen av sträckseneapparaten i PIP-ledsnivå. Konservativ behandling med skena som håller PIP-leden i extension i 6 veckor. Skicka remiss till Rehab ortopeden för formgjuten ortos.  Öppen akut skada sutureras. Gamla rupturer – återbesök till "handdoktor".
Traumatiska sträckseneskador på mellan- och grundfalang:


Vanligen bara några mm separation av senändarna. Kan vanligen sutureras på akutmottagningen. Gips i funktionsställning 4 veckor, suturtagning och gipsbyte efter 2 veckor.
Traumatiska sträckseneskador på handryggen:


Extensorsenskada - handläggning akuten


Vanligtvis ringa separation av senändarna på grund av tvärgående förbindelser mellan sträcksenorna. Kan vanligen sutureras på akutmottagningen. Gips i funktionsställning. Suturtaging och gipsbyte efter 2 veckor. Därefter ortosbehandling för patienter utan kontraindikationer och gips i ytterligare 2 veckor för övriga.

Internt PM: Flöde rehabilitering tidig mobilisering sträcksena
Böjseneskador


Alltid kontakt med ortopedjouren för diskussion om handläggning. Flexorsenskador hand och finger ska åtgärdas av handkirurgisk specialist. Oftast remissfall till handkirurgisk klinik.