Hantering av sårskador

    SårbedömningNär? Primärsutur 0 - 8 tim. Om senare bör mer omfattande rengöring och excision göras före sutur alternativt kan såret lämnas öppet.

Var? Förutsättningar för läkning, infektionsrisk, lednära.

Hur? Skademekanism, bett ger djupa skador där bakterier lätt stängs inne. Olika patogener beroende på art, risk för tendovaginit eller abscess.

Utseende? Skarpt, trasigt, smuts, cirkulation, viabilitet.

Djup? Led, sena, skelett, associerad fraktur.

Funktion? Sensorisk och motorisk funktion.

Distalstatus? Cirkulation och funktion distalt om skadan.Sårbehandling • Blodstillning
 • Rengöring
  • Dukning
  • Lokal/ledningsanestesi med Carbocain 5 - 10 mg/ml, stick i oskadad hud
  • Mekanisk och vattnig rengöring: Kran, NaCl, spola med tryck genom 20 ml spruta, ev. vätesuperoxid
  • Leta efter främmande material, vid behov röntgen eller ultraljud.
  • Sträva efter aseptik 
  • Använd assistent
  • Blodtomhet
 • Sårexcision
  • Devitaliserad, infekterad vävnad bort
  • Främmande material bort
  • Kniv, sax
  • Hud - fett - fascia - muskel
  • Ta patienten till operation för revision om skadan är omfattande eller om omfattningen inte kan bedömas.
 • Sutur
  • Hudsutur: Ethilon
  • Resorberbar sutur: Vicryl
  • Sensutur: PDS
 • Förband
  • Funktionella, passande, bekväma, snygga
  • Minskar ej infektionsrisk i rutinfall
  • Mekaniskt skydd, smärtlindrandeAntibiotikaprofylaxEnligt STRAMA ska ingen profylax ges vid frånvaro av infektionstecken, men bedömningen måste göras från fall till fall

 • Ytliga, rena skärsår - nej
 • Ytliga, orena skärsår - nej/ja
  • Bedömning efter rengöring och excision
 • Djupa sår, vitala strukturer - ja
 • Devitaliserad vävnad - ja ev.
 • Penetrerande sår till led, sena, skelett - ja
 • Bett – vid bett på händer, större/djupare bettskador som är svåra att rengöra samt bett hos immunsupprimerade och äldre är profylax indicerad.

Kom ihåg att ta sårodling före insättande av antibiotika både vid profylax och behandling!

Antibiotikaval:


 • ”Vanliga sårskador”, profylax och behandling tablett Heracillin 1 g x 3 i 5 -7 dagar som profylax och 7 - 10 dagar som behandling. Vid pc-allergi: Dalacin 300 mg x 2.
 • Hund- och kattbett, profylax: Spektramox 500 mg x 3 i 5 dagar.
 • Bett, manifest infektion:
  • Kattbett:
   • Infektionstecken inom 24 timmar ger misstanke om pasteurella-infektion. Om patient ej är allmänpåverkad kan man behandla med Kåvepenin 1 g x 3 i 10 dagar eller vid pc-allergi Doxyferm.
   • Vid senare symptomdebut får S. Aureus misstänkas och ska då behandlas med Spektramox 500mgx3 i 10 dagar.
  • Hundbett: Spektramox 500 mg x 3
  • Männsikobett: Profylax: Spektramox 500 mg x 3 i 5 dagar. Behandling: Heracillin 1 g x 3 eller Dalacin 300 mg x 2 (vid erysipelasbild) i 10 dagar.
  • Fråga infektionsläkare vid behovTetanusprofylax:


Ska ges vid sårskador beroende på tidigare vaccinationsskydd:

 • Grundvaccinerad patient (fått tre doser): Ge diTeBooster om det gått mer än 10 år sedan sista vaccinationen.
 • Patient som fått 4 doser tetanusvaccin: Ge diTeBooster om det gått mer än 20 år sedan sista vaccinationen.
 • Patient som inte är grundvaccinerad: Ge humant immunoglobulin och remittera patienten för snar grundvaccinering för tetanus och difteri.
Bettskador


Se rubrik under "Övrigt"
Uppföljning


 • Djupa sår, sticksår med ökad infektionsrisk: Kontroll efter 3 dagar
 • Ytliga sår, rena sår: Förband på till suturtagning efter 7 - 14 dagar beroende på lokalisation.
 • Öppna sår: Förbandsbyte var 2-3 dag, fastnar annars.
 • Djurbett: Noggrann information eller kontroll efter 2 - 3 dagar.