FotledsdistorsionFotledsdistorsion förekommer dagligen på akutmottagningen och vid undersökningen är det viktigt att klargöra om det är supinations- eller pronationsskada.


En pronationsskada anses värre och kan i värsta fall innebära att hela syndesmosen är skadad utan frakturer. Supinationsskadan är dock den absolut vanligaste. Man ska vid undersökningen palpera längs hela fibula och vid ömhet proximalt på fibula även beställa röntgen underben eftersom röntgen fotled i Norrköping inte med automatik innebär att hela fibula röntgas. Orsaken till detta är att en fotledsskada med hög fibulafraktur definitionsmässigt innebär en syndesmosskada.


Det är även vid undersökningen viktigt att notera var ömheten och svullnaden sitter dvs. om den finns både lateralt och medialt. Hur många av alla de som söker med vrickad fot man ska skicka till röntgen är inte lätt att enkelt svara på utan man får använda sitt sunda förnuft och skicka dem till röntgen där man har minsta misstanke på fraktur. Som beslutshjälp inför röntgenundersökning finns Ottawa Ankle Rule.
Vid undersökning av fotledsfrakturer är det viktigt att ange distalstatus i journalen.
Länk PM: 

Odislocerad fotledsfraktur/stukning