Underben

Allmänt 

 Typen av våld

 
är vägledande för diagnostik och behandling. Vid mjukdelsskador bör dessa beskrivas noggrant, klassificeras enligt Gustilo-Andersson. Diafysära frakturer klassificeras enligt AO-systemet.
Vid högenergitrauma ska patienten bedömas snarast möjligt av ortopedjour. Kontrollera alltid distalstatus. Se till att benet hålls i högläge!  
 


Smärtor


i underbenet har många orsaker förutom frakturer; Djup ventrombos, ischemi, infektion, tumör, tibiaperiostit, kroniskt & akut kompartmentsyndrom är differentialdiagnostiska överväganden.  
 


Stressfrakturer


Syns tidigast efter 3 veckor röntgenologiskt. 

 

Gipsade

 
Patienter med smärtor = vidgning eller avlägsnande av gips! Tänk även på djup ventrombos? Decubitus? 
 
 

Observera!


Vid alla underbensskador; kontrollera alltid distalstatus och dokumentera i journalen!
Waran kan orsaka blödningar. Kontrollera INR!