SkelettKondylfraktur

 
Tibiakondylfrakturer förekommer efter relativt ringa trauma framförallt hos äldre. Punktera knäleden och evakuera hematomet.

Notera om fettillblandning finns.

Det avgörande för behandlingen är graden av instabilitet vid fullt extenderad knäled. Begär en CT vid kondylfraktur (redan vid första röntgenundersökningen) för att kartlägga omfattningen av skadan.

Om ledytan är nedpressad <3 mm och frakturen känns stabil i sträckt läge kan patienten behandlas konservativt med gips eller ortos under 6 veckor. Mobilisering med rörelseträning samt partiell belastning.
Vid instabilitet eller större nedpressning väljs i allmänhet öppen reposition och fixation med platta/skruvar. I vissa fall tillämpas artroskopiassisterad operation. 
 
 

Odislocerad diafysfraktur

 
Behandlas med helbensgips alternativt märgspikning. Om gipsning väljs får patienten inte belasta, ska använda kryckkäppar. Kontrollröntgen efter gipsning. Boka in återbesök till ortopedmottagningen efter en vecka med röntgenkontroll.

Efter 6 veckor kan man överväga byte till underbensgips. Total behandlingstid blir ofta 10 - 20 veckor.  – Ha detta i åtanke vid information till patienten!
Stressfrakturer kan drabba underbenet och är ofta operationsfall. (Patienten har ont utan trauma). 
 
 

Instabil fraktur/dislocerad fraktur


Bör grovreponeras och fixeras i gipsskena på akuten. Glöm ej smärtlindring och lustgas. Kartläggning av lokal- och distalstatus, därefter snar röntgenundersökning.

Vid lednära frakturer är alternativen helbensgips eller operativ fixation. Målet är en stabil fixation med god kongruens i leden. Om man inte lyckats reponera frakturen tillfredsställande på akuten kan detta göras på operation i narkos och med genomlysning.


Acceptabel felställning vid gipsbehandling är 5° valgus/varus & 10° antero/posteriort.
Månsning kan utföras upp till c:a 2 veckor efter frakturen hos vuxna.
Vid mera tvärgående frakturer kan märgspikning vara aktuell.Vid komminuta frakturer och/eller omfattande mjukdelsskador kan externfixation vara att föredra - Rådgör med ortopedjour!
Dessa patienter är inläggningsfall, högläge obligat liksom cirkulationskontroll. 
 
 

Öppna frakturer

 
Kontakta ortopedjour! Reponeras snarast, skölj med NaCl vid större sårytor och omlägg sterilt. Vid mindre genomstick bör du ej skölja. Fixera i gipsskena, ge antibiotika intravenöst och kontrollera Tetanusskydd. Efter samråd med Ortopedjour till röntgen alternativt direkt till operation.
Kontrollera distalstatus!