Hemartros
Ger viktig diagnostisk information – alltid utredningsfall. Misstänks om hydrops efter knäskada - Punktera! Dokumentera aspiratets volym och utseende (rent blod, fettdroppar, blodtillblandad ledvätska, klar ledvätska). Röntgen akut. Om ej fraktur som kräver akut åtgärd eller ”låst knä” (se menisk nedan) boka återbesök till knädoktor (hematrosmottagning) 3 veckor, idrottsskador följs upp via motions- och idrottsskadeenheten. Tänk på att vid mjukdelsskador utvecklas hemartros sakta. Om färsk knäskada utan hydrops ha för vana att informera patienten att återkomma om knät svullnar till påföljande dag. 


Tips  
Vid knätrauma och normal röntgen kan det ändock vara en allvarlig skada. Varningssignaler: Hemartros samt rörelseinskränkning framförallt sträckdefekt. Kontrollera alltid distalstatus.