AXEL/ÖVERARM

Smärta utan trauma Impingement


 
Subakromiellt smärttillstånd på grund av bursit. Symtom: - diffus, ofta nattstörande värk på axelns utsida med rörelsesmärta (painful arc vid abduktion 60° - 130°). Gör impingementtest - ge 9 ml 1 % Carbocain och 1 ml kortison till exempel Lederspan subacromiellt. Efter 15 minuter blir patienten mycket bättre - impingementtest positivt. Informera att bedövningen sitter kvar 2 - 3 timmar och därefter kan smärtan öka igen (kortisonet börjar "reta" vävnader). Bättre igen efter 24 timmar. Värktabletter, eventuell sjukskrivning, remiss för fortsatt  uppföljning i primärvården eller företagshälsovården samt remiss till sjukgymnast för träning. Impingement behandlas med totalt  3 subacromiella injektioner med minst 1 månads mellanrum samt sjukgymnastik. Cirka 80 % blir bra med den behandlingen, övriga kan förbättras oftast med en subacromiell dekompression  


Frusen skuldraLångsamt (inom 4-6 månader) tilltagande rörelseinskränkning och svår värk i axel med eller utan något känt trauma - första fasen. När axeln blir helt stel, minskar smärtan - andra fasen. Den humeroskapulära rörligheten kan vara helt upphävd och den enda kvarvarande rörligheten är mellan skapula och thorax. Därefter långsamt ökning av rörelseförmågan - tredje fasen. Hela förloppet tar ofta 12-18 månader, men prognosen är god. Behandling i regel konservativ: smärtlindring, avslappningsövningar för nackmuskulaturen, rörelseträning med sjukgymnastik börjar först när rörelsesmärtan har minskat. Behandlas i primärvården. Intraartikulära cortisoninjektioner via VC eller privat ortoped kan ibland förkorta och lindra värken under den första fasen. Man ger då vanligtvis 3 injektioner med 1 månads intervall. För vissa fall kan operation med artroskopisk kapsellösning vara aktuell. 

ArtrosGlenohumeral artros är ovanligare än artros i knä och höft. Oftast primär men ibland sekundär till frakturer. Behandling är initialt konservativ med värkmediciner, rörelseträning och intraartikulära cortisoninjektioner via primärvården eller privat ortoped. Om denna ej ger önskad effekt kan protesoperation övervägas.
Artros i AC-leden är ofta asymptomatisk. Om symtom förläggs smärtorna över AC-leden och ovanpå axeln. Osteofyter under AC-leden kan dock ge upphov till impingement. Behandling är lateral clavikelresekion.
 

Reumatoid artritMånga patienter med RA utvecklar förändringar i axelleden. Patienten har värk, rörelsesmärta och inskränkt rörlighet. Det föreligger ofta svullnad, krepitationer samt muskelatrofi. Röntgen visar sänkt ledspalt, usurer och destruktion av ledytor. I många fall ligger caput humeri högt i leden på grund av total rotatorkuffruptur. Primärt är behandlingen konservativ med inflammationshämmande medicinering, analgetika och eventuellt steroidinjektioner. Vid mera avancerade fall kan proteskirurgi vara nödvändig.