MjukdelarOlecranonbursit, traumatisk

  
Aspiration och elastisk binda, antiflogistika vid behov.
 


Olecranonbursit, septisk


Incision dorsalt, 2 parallella snitt med Kofferdamdrän med två säkerhetsnålar vid ändarna. Ta odling och spola. Dränet behålles tills sårsekretionen upphör, ibland flera veckor. Om allmänpåverkan ge Ekvacillin, annars Heracillin 0,75-1,0 g x 3 i 10 - 14 dagar. Vid penicillinallergi ges Dalacin.  


 

Epikondylit


Lateral humerusepikondylit kallas även "tennisarmbåge" och medial dito kallas "golfarmbåge". Uppkommer efter ensidigt repetitiva rörelsemoment mot motstånd. Vid lindriga besvär vila från utlösande rörelser, eventuellt antiflogistika samt rekommendation om epikondylitbandage. Vid svårare fall, eller recidivbesvär, ges lokal kortisoninjektion Depomedrol 40 mg blandat med 2 - 3 ml lokalanestesi infiltrativt över det ömmande området, djupt. Remiss till sjukgymnast, hänvisning till primärvården vid fortsatta besvär. 
 


Hög ulnariskompression (armbågsnivå)

  
Parestesier och/eller smärta ulnart inom underarm och hand. Positivt Tinels tecken vid perkussion över sulcus nervus ulnaris bakom mediala epikondylen i armbågsnivå. Känselstörning i ring- och lillfingret samt ulnart på handryggen. Svaghet i lillfinger vid fingerspretning och vid flexion i lillfingrets DIP led till skillnad från låg ulnariskompression i handledsnivå (Guyon´s kanal) då det föreligger svaghet vid fingerspretning men god kraft vid flexion i DIP-leden. Behandlingen är oftast konservativ med nattskena. Remiss till arbetsterapin. I vissa fall lämpligt med neurolys eller transposition av nerven.

 


Radialtunnel- tunnelsyndrom

  
Drabbar ofta den dominanta sidan. Typiskt är värk inom armbågens laterala del, särskilt nattetid eller postfunktionellt efter tunga arbetsmoment. Palpationsömhet över Frohses arkad 5 tvärfingrar distalt om laterala epikondylen. Smärta vid supination mot motstånd och svaghet vid ulnardeviation av handleden mot motstånd. Normal sensibilitet föreligger. Utredes med EMG. Vid kroniska fall kan en dekompression av nerven ge smärtfrihet.