BarnEminentiafraktur

 
Ett specialfall är barnets motsvarighet till korsbandsskadan, nämligen eminentiafrakturen. Klassificeras 1 - 3 enligt Meyers & McKeever (se Astrid Lindgren kompendiet). Grad 1 skador (ringa dislocerad med benkontakt < 3 mm) behandlas med knäkappa i 4 - 6 veckor. Grad 2 - 3 reponeras och fixeras. 

 

Proximala metafysfrakturer

 
Kräver särskild hänsyn. Kärlskador är inte helt ovanliga och valgusdeformitet är en känd läkningskomplikation, därför krävs att valgusfelställning hävs. Behandlas med hög helbensgips och rakt knä. Kontroll med röntgen efter c:a 7 - 10 dagar. 

 

Diafysfraktur

 
På barn är operativ behandling av frakturer sällan indicerad. Vid vinkelfelställning av diafysfrakturer görs dock reposition i narkos på operation. Okomplicerade underbensfrakturer behandlas polikliniskt, men vid kraftigare våld eller påtaglig smärta kan något dygn inneliggande vara att föredra. Detta för smärtlindring samt observation av ev. svullnad som kan nödvändiggöra vidgning av gipsen. Observera att barn under 5 år är den största gruppen med underbensfraktur! En odislocerad tibiafissur kan behandlas med en gipsskena i 2 veckor. För frakturer med dislokation, vinkelfelställning >10° , gäller reposition på operation och helbensgips. Behandlingstiden varierar med åldern, - se Astrid Lindgren kompendiet)

 

OBS!

 
Barn med smärtor från underbenet/fotleden och samtidig feber har osteomyelit tills motsatsen bevisats! 
 


Misshandel?

 
Om du misstänker att misshandel kan vara orsak till fraktur, se särskilt PM om barnmisshandel. Rådgör alltid med ortopedjouren i dessa fall.