Skena för handfrakturer (Metakarpale 4 & 5)


- Gipsbinda 10-12 cm

- Längden från halva underarmen till mellanfalangerna.

- 12 lager

- Skenan läggs på ulnara delen av handen och formas som U-skena som ligger både dorsalt och ventralt över mellanhanden och fingrar,

medan gips stelnar hålles fingrar i ca 60 grader böjning i MCP leder och samtidig sträckning i PIP leden.