Barn
Från och med januari 2012 ska barn i behov av häftsträck/femursträck remitteras till barnortopeden, Universitetssjukhuset i Linköping, för åtgärd och vård. 

Häftsträck till barn under 15 kg. Bägge eller ev. bara det frakturerade benet. Sträcket lägges i narkos. Aldrig mer än 2 kg belastning per ben. Stjärten skall precis lätta från underlaget.

Barn 20 kg till c:a 7 år: Femursträck med 90° -90° position. Barn 7 år och uppåt: Märgspikning med Hackethal (tvärfrakt) eller externfixationsram (snedfraktur) alt 90°-90° sträck. Vårdprogram femurfraktur hos barn