UnderarmSkelettskadaUnderarmsfraktur

Undersök alltid armbåge och handled.

Radiusfraktur med distala ulna = Galeazzifraktur.

Ulnafraktur med proximal caput radiiluxation = Monteggiafraktur.


Diafysär fraktur i radius och ulna hos vuxna opereras med platta och skruvar. Isolerad diafysär radiusfraktur opereras.


 

Isolerad ulnafraktur

Vid direktvåld mot ulna utan associerad skada i radius, armbåge eller handled kan man behandla konservativt. Denna skada kallas ibland parerfraktur eller [eng] "nightstick fracture".


För konservativ behandling krävs:

-Felställningen är mindre än halva benbredden i adlatus

-Mindre än 10 graders vinkelfelställning i frakturen

-Frakturen är på mittersta eller distala tredjedelen av ulna


Konservativ behandling inleds med hög radiusskena i 7-10 dagar. Därefter återbesök med röntgenkontroll för att bedöma frakturläget. Vid fortsatt gott läge får patienten en hög prismaortos som tillåter fri rörlighet i armbågen men stabiliserar något i pro-/supination i ytterliggare 6 veckor. Glöm inte remiss till ortopedklinikens rehab för närvaro vid återbesök.


Om adlatusfelställningen är 10-50 % eller om man compliance kan förväntas vara suboptimal förlänger man gipstiden till totalt 3-4 veckor, men med bibehållen röntgenkontroll och återbesök efter 7-10 dagar.


Om felställningen är större än ovanstående alternativt att felställningen har försämrats vid röntgenkontrollen opereras patienten med platta och skruvar.