Skelett 
Notera risken för kompartmentsyndrom efter högenergivåld!!

 


Calcaneusfraktur


Alltid stor risk för kraftig svullnad och blåsbildning i huden. Bör läggas in för högläge, elastisk binda och bedömning av operationsindikation.

Vanlig skelettröntgen bör vid dislocerad fraktur kompletteras med CBCT/DT. Konsultera primärjour/bakjour om kontakt (dagtid) ska tas med ortopedkliniken i Linköping för ev operation.

 

Böhlervinkeln

Böhlervinkeln räknas ut från sidobilden av calcaneus. Första linjen är högsta punkten på processus anterior till högsta punkten på posteriora facetten. Andra linjen från högstsa punkten på posteriora facetten till högsta kanten på tuberositas. Normalt 20-40 grader. Vid fraktur kan Böhlervinkeln bli uträtad. 


Normal Böhlervinkel

Extern länk

  
   
 

Talusfraktur


Odislocerad fraktur: Underbensgips alt. avlastande ortos. Avlastning i 2 månader. Därefter successivt ökande belastning under 1 - 2 månader.

Dislocerad fraktur o/e luxationsfraktur: Ska handläggas snabbt. Som vid fotledsfrakturer och calcaneusfrakturer stor risk för hudkomplikationer p.g.a. snabbt uppkommen svullnad. Vid behov akut grovreposition (även före röntgen) vid synlig påtaglig felställning. Akut operation ofta indicerad.

 


 

Tarsal- och metatarsalfrakturer


Odislocerade och vid mindre dislokation endast elastisk binda och information om högläge. Fri belastning beroende på graden av smärta. Gips kan övervägas som smärtlindring.
Dislocerade frakturer och luxationer i mellanfoten över 3-4 mm i plantar/dorsal riktning av caput MT reponeras. Metatarsale 1 bär störst vikt och är således viktigast att den läker i gott läge. Om inte repositionen håller fram till återbesök med röntgen efter 1 v tas ställning till operativ åtgärd. Annars gips 4 v och därefter ökande belastning, eventuellt med ortos.

 Lisfrancskada


TMT-leden refereras ibland som Lisfrancs led. Skador genom TMT-leden är relativt ovanliga och kan vara svårdiagnosticerade. Det starkaste ligamentet sitter mellan mediala delen av proximala MT 2 och laterala delen av cuneiforme mediale. Det finns även lite svagare ligament plantart och dorsalt mellan samma ben. Klassiskt tecken på skada är blåmärke i hålfoten, kan dock dröja innan detta uppkommer. Leden undersöks genom flektion/extension, samtidig pronation och abduktion alternativt föra MT 1 och MT 2 i vardera riktning, flektion/extension. Svullnad och smärta vid provokation av leden föranleder CBCT.

- Vid klinisk misstanke utan fraktur eller felställning på röntgen får pat gipsstövel med tåstöd. Återbesök efter 2 v. Strax före återbesöket tas gipset bort för belastade CBCT-bilder.

- Vid odislocerad fraktur i Lisfrancs led, behandlas detta med gipsstövel med tåstöd och avlastning 6 v.

- Dislocerad skada opereras.


Bild på Lisfrancs led 

Jones fraktur


Vid proximal metatarsale V-fraktur (s k Jones-fraktur) kan operation övervägas. Framför allt hos yngre aktiva för att påskynda återgång till idrottsaktivitet.


Extern bild.


 
 

Tåfrakturer / tåluxationer


Vid synlig felställning utförs reposition i lokalanestesi av fraktur eller luxation. Den skadade tån fixeras till tån bredvid. Stadiga skor. Mycket sällan operationsfall, enbart aktuellt vid stor felställning på stortån som inte går att behandla på annat vis.
Sesambensfraktur


Smärta vid avstamp och passiv dorsalextension i stortån. Palpationsöm motsvarande metacarpalhuvud 1. Röntgen ger diagnos men inte sällan är sesambenen delade (bipartita). Behandlas med avlastning till symtomlindring. Därefter fri mobilisering.