RadiusskenaSkall börja ca 5 cm distalt om armbågsleden och nå fram till proximalt om MCP leder. När patienten knyter handen så skall inte gipsen sticka ut som en "skärm" över handen. Gipsen får inte heller förhindra flexion i armbågen, klipp gärna bort den sned bit proximalt på gipsens radiussida.


1. Standardskena - dorsal gipsskena:

- gipsbinda 12cm eller 15 cm beroende på armens "storlek"- mät längden på pats underarm -12 lager.- klipp ut en triangel från ena änden på skenan, så att tumbasen blir fri.


2. Special radiusskena för dislocerade, instabila som ändå skall gipsas:

- gipsbinda 20 cm bred

- mät längden på pats underarm : 12 lager

- dela skenan på mitten - c:a 10 cm, nere vid handen.

- lägg skenan radialt så att ena halvan hamnar över handryggen och den andra över handflatan, tumbasen skall vara fri, se till att gipskanter inte trycker mot huden.

- den delen av skenan (vid handflatan) som är för lång, klipps bort.