AXEL/ÖVERARM

FrakturerProximal humerusfraktur

  
Konservativ behandling:


Ringa dislocerade proximala humerusfrakturer behandlas med slynga, värktabletter, utskrivet träningsprogram "Överarmsfraktur sen mob" enligt nedanstående länk, samt remiss till Rehab öst eller privat sjukgymnast och remiss till vårdcentral för fortsatt uppföljning.
Vid tuberculum majusfraktur med < 5 mm dislokation eller misstänkt instabil fraktur bokas återbesök för veckokontroll med röntgen. Informera patienten om att sänkningshematom på armen kommer under de närmastedagarna och att detta är ofarligt.


Eventuella operationsfall:


Frakturer med luxation av caput humeri, fraktur med dålig kontakt med frakturändarna (> 50% ad latus), tippning av caput > 45 grader, varusfelställning av caput, och fraktur med dislokation av tuberkulum majus mer än 5 mm. Dessa patienter skall handläggas i samråd med ortopedjouren dagtid eller läggas in fastande på intagningsavdelningen (nattetid) för bedömning nästa dag.

TräningsprogramHumerusdiafysfraktur

  
Vanligtvis konservativ behandling med ortos som provas ut direkt på akutmottagningen. Röntgenkontroll därefter. Om acceptabelt läge återbesök till ortopedmottagningen med röntgen efter 2 veckor. Ge pat träningsprogram för diafysär humerusfraktur (länk nedan) och skriv remiss till fystioterapeut Rehab ViN. Återbesök med röntgen var 10-14 d fram tills callus ses på röntgen. Ortos kan avvecklas när kallus syns på röntgen och frakturen är stabil för manipulation.

Kontrollera och journalför nervus radialisfunktion.


Rehabrutin efter diafysär humerusfraktur dag 1 - v 8

Diafysära överarmsfrakturer, vårdprogram
Klavikelfraktur

  

Patientinformation nyckelbensfraktur
Träningsprogram nyckelbensfraktur v1-4, v5-6 


Barn: 

Överväg operation endast vid öppen fraktur.Vuxna:


  • Absolut operationsindikation:
    • Öppen fraktur
    • Skada på arteria subclavia och/eller plexus brachialis
  • Relativ operationsindikation:
    • Ipsilateral instabil collum scapulaefraktur
  • Övriga enl flödesschema nedan