AXEL/ÖVERARM

FrakturerProximal humerusfraktur

  
Konservativ behandling:


Ringa dislocerade proximala humerusfrakturer behandlas med slynga, värktabletter, utskrivet träningsprogram enligt länk till PM nedan samt remiss till Rehab öst eller privat sjukgymnast och vårdcentralen. Fortsatt uppföljning i primärvården.
Vid tuberculum majusfraktur med < 5 mm dislokation bokas återbesök för veckokontroll med röntgen.


Eventuella operationsfall:


Frakturer med luxation av caput humeri, fraktur med dålig kontakt med frakturändarna (> 50% ad latus), tippning av caput > 45 grader, varusfelställning av caput, och fraktur med dislokation av tuberkulum majus mer än 5 mm. Dessa patienter skall handläggas i samråd med ortopedjouren dagtid eller läggas in fastande på intagningsavdelningen (nattetid) för bedömning nästa dag.

Träningsprogram
Vårdprogram collum chirurgicum humerifraktur


Humerusdiafysfraktur

  
Vanligtvis konservativ behandling med ortos som provas ut direkt på akutmottagningen. Röntgenkontroll därefter. Om acceptabelt läge återbesök till ortopedmottagningen med röntgen efter 2 veckor. Ge pat träningsprogram för diafysär humerusfraktur (länk nedan) och skriv remiss till fystioterapeut Rehab ViN.

Kontrollera och journalför nervus radialisfunktion.


Rehabrutin efter diafysär humerusfraktur dag 1 - v 8Klavikelfraktur

  

Patientinformation nyckelbensfraktur
Träningsprogram nyckelbensfraktur v1-4, v5-6 


Barn: 

Överväg operation endast vid öppen fraktur.Vuxna:


  • Absolut operationsindikation:
    • Öppen fraktur
    • Skada på arteria subclavia och/eller plexus brachialis
  • Relativ operationsindikation:
    • Ipsilateral instabil collum scapulaefraktur
  • Övriga enl flödesschema nedan