SkelettPatellafraktur


  
Tvärgående eller längsgående odislocerad eller lätt dislocerad (diastas <5 mm, ledytehak <3 mm) och frakturen stabil (patienten kan lyfta benet rakt i liggande). Konservativ regim med partiell belastning (15 kg) och rörelseträning (0°- 90° ). Återbesök till ortopedmottagningen 1 månad. För denna behandling krävs god patientmedverkan annars gips av typen "knäkappa" i 4 veckor. Dislocerad fraktur och/eller instabil fraktur. Operation. 
 

Tibiakondylfraktur


Sidovacklingsvåld eller axiellt våld mot extenderat knä. Vanlig osteoporosfraktur. Förekommer stort antal olika typfrakturer. Lateral tibiakondylfraktur vanligast. Röntgen med DT, inte CBCT, för kartläggning. Kontakta ortopedjour för ställningstagande till operation. Om nedpressning av ledytan <5 mm (om litet område under menisken kan mer accepteras) och frakturen stabil (knät sidostabilt i sträckt läge) väljes konservativ regim med rörelseträning, partiell belastning under 6 veckor. Om dislocerad/instabil fraktur operation.