MjukdelarHälseneruptur


Rupturerar t.ex. i samband med racketsporter, patienten beskriver ofta en känsla av att "ha fått en spark mot vaden". Kliniken oftast otvetydig med positivt Thompsons test. Ofta kan man palpera ett kontinuitetsbrott över senan. Vid osäkerhet kan ultraljud vara bra. Observera att popliteus kan utöva lätt flexion. Handläggningen är numera konservativ med ortos och tidig rörelseträning:
Pat förses med ortos (Walker ortos) med 3 stycken hälkilar och kryckkäppar direkt på akuten. Om ortoserna på akuten är slut får patienten en bakre gipsskena i spetsfotställning samt remiss till Team Olmed för utprovning av ortos kommande vardag.


Remiss till Rehab, Ortklin (inte Rehab Öst) för uppföljning och start av obelastad rörelseträning efter 2 veckor.

Vid behov sjukskrives patienten på akuten utifrån det jobb de har. Inget återbesök planeras till läkare, uppföljning sker via fysioterapeut. 

Patienten får med sig informationsblad och träningsprogram till och med vecka 10, se PM.

länk till PM.


Om skadan är mer än 1 vecka gammal och vid rerupturer kan man överväga operation. Kontakta ortopedjour. 
 
 

Kompartment syndrom

 
Förekommer framförallt vid högenergivåld men kan även uppstå efter mindre trauma.
Kliniken är vägledande vid diagnostik; omotiverat svår smärta, palpationsömhet, smärta vid passiva rörelser, parestesier. OBS att normalt distalstatus ofta föreligger, dvs. pulsar och sensibilitet kan vara utan amärkning!
Akut operation med fasciotomi utförs på vida indikationer. - Kontakta ortopedjour. 
  

Muskelruptur

 
Oftast mediala gastrocnemiushuvudet vid senspegeln. Klinisk diagnos, men vid tveksamhet kan USG vara vägledande. Elastisk linda och antiflogistika under c:a 5 dagar. Remiss till sjukgymnast för träning, gradvis ökad belastning. 

 

Nervskada

 
Peroneuspares kan uppstå efter operativt ingrepp, tryck av gips, tryck från benstöd vid operation, direktvåld, diskbråck osv. Konservativ handläggning. Förse patienten med droppfotsskena (skriv rekvisition till ortopedtekniska avdelningen). Vid kvarstående besvär efter 6 veckor neurofysiologisk utredning; remiss till neurofysioloska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping.