Om sidan


Denna sida är tänkt att användas som ett beslutsstöd för ortopedisk akutverksamhet på Vrinnevisjukhuset.

Informationen på sidan är utifrån lokala rutiner och PM, framtagna av Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Avsteg från rutiner får göras där detta bedöms som lämpligt.

Vid frågor, förslag eller för att rapportera fel, se kontaktväg nedan.