Processkarta akutpatient


Allmänna


Läkare


Blodtomhet vid extremitetskirurgi

Ortopedbarn

P4-rutin

Patient med komplexa vårdbehov

Trombosprofylax

Waranbehandlad patient

Blå återbesökslapp


Avdelning 9


Akut konfusion
Akut konfusion - läkemedelsbehandling

Avliden patient

Clostridium difficile

Diabetes mellitus - preop

Elimination

ESBL

Fallriskbedömning

Fasta inför op
Gipsbehandling
Förbandshantering
Förstärkning av opförband

Inskrivning akut patient

Ingreppsrelaterad provtagning

Läkemedel inför op - AnOp

Medskickade lm

Njursvikt

Nutrition

Omhändertagande av värdesaker

Omläggning av pinnsår
Palliativ vård
Patient med komplexa vårdbehov

Preoperativ dusch

Provtagning inför op
Smärtbehandling vuxna
Utskrivning avd 9

Vinterkräksjuka

VREOrtopedmnottagningen


Bildhantering på kliniken

MRB, multiresistenta bakterier
Sårbehandling
Sårbehandling med negativt tryck
Trombosmisstanke


Patientinformation


Dagkirurgi P4

Förstoppning vid opioidbehandling

Gipsinformation

Pat med kvarliggande KAD vid hemgång
Sårbehandling med negativt tryck


Amputation


Vårdprogram amputation


Hand/handled


Läkare


Behandlingsschema handfrakturer

Carpalbensfrakturer, ej scaphoideum

Hand och handled - efterbehandling

Scaphoideumfraktur - utredning och behandling

Subcapitulär fraktur metakarpale IV-V

Subcapitulära metacarpalefrakturer


Rehab


Flöde rehabilitering, tidig mob sträcksena


Patientinformation


Att behandlas för radiusfraktur
Malletskada behandling

Radiusfraktur opererad med platta


Axel/överarm


Avdelning 9


Överarm omvårdnad


Patientinformation


Distal humerusfraktur
Humerusfraktur proximal
Nyckelbensfraktur
Nyckelbensfraktur, op


Bäcken/Höft


Avdelning 9


Bäckenfraktur
Höftfraktur


Läkare


Sträckbehandling


Knä


Läkare


Knäskador

Quadripssene- och patellaseneruptur


Rehab


ACL-ruptur, främre korsband: vårdprogram rehab
Ledbandsskada konservativ
Utprovning av PCL-ortos; bakre korsbandsskada


Avdelning 9


Patellafraktur


Patientinformation


Knäskål ur led
Till dig som behandlas med knäortos


Fotled/fot Underben


Läkare


Hälseneruptur

Isolerad lateral malleolfraktur
Odislocerad fotledsfraktur/ stukning
Opererad fotledsfraktur, belastningsstabil
Opererad fotledsfraktur, ej belastningsstabil


Mottagning


Gipsguide, Vadoplex fotsocka, material
Gipsguide, Vadolpex fotsocka, tillvägagångssätt


Avdelning 9


Fibulafraktur
Fotledsfraktur
Tibiafraktur
Vadoplex fotsocka vid fotledsfraktur


Rehab


Träningsprogram fotledsfraktur i Physoitools


Patientinformation


Fotledsfraktur
Hälseneruptur
Ortosbeh. fotledsfraktur


Barn


Läkare


Bakteriell artrit
Smärtsam procedur på barn


Patientinformation


Instabila höfter
Stiftborttagning barn