Axel/ÖverarmAllmänt  


Smärttillstånd i axel är vanligt förekommande. Anamnesen är som alltid vägledande för diagnostik: äldre dam efter falltrauma - sannolikt skelettskada, medelålders man med svår nattlig värk efter ovanligt hårt fysiskt arbete - impingement och så vidare.