Övrigt hand
Lokal tryckskada:


Hög radialis pares – Nästan alltid konservativ behandling. Kopplas till arbetsterapeut för kontrakturprofylax och träning. Följes med jämna mellanrum via mottagningsbesök eller arbetsterapirond.
Compartmentsyndrom:


Uppstår på grund av ökat tryck i vävnaden orsakat av till exempel fraktur eller blödning. Inläggningsfall. Högläge, ställningstagande till fasciotomi.
Lokal svullnad i "anatomisk kanal":


Vid lokalt trauma eller fraktur, till exempel distal radiusfraktur och CT-syndrom. Inläggning, högläge och ställningstagande till dekompression. 
Fingertoppsskada

  
Förlust av fingertoppen utan blottat ben:

Konservativ behandling oftast att föredra. Tar tid men lämnar ofta ett bra slutresultat. Vid mycket distal skada men blottat ben kan några mm av benet avknipsas och sedan behandling enligt ovan. Obs! Försök inte att "snörpa ihop" fingertoppen, ger ett mycket dåligt slutresultat. Vid mera omfattande fingertoppsskada – kontakta ortopedjouren.


Sköts genom omläggningar 2-3 gånger per vecka, skriv "blå lapp" eller kontakta ortopedmottagningen direkt för tidsbokning. Skriv "sköterskebesök, såromläggning inom 1-2 dagar".
Bettskador


Kan ge penetration in i leder, MCP-leder vanligast, senskidor med senare uppkomst av tendovaginit. Även till synes små hudskador kan innebära djupare skada – exempelvis kattänder. Noggrann sårrengöring med spolning genom venflon i sårhålan, immobilisering, högläge, antibiotika och tetanusskydd. Kontroll inom ett par dygn.
Högtrycksskador


Vanligtvis liten ingång - ej dramatiska skador.

Ofta hög energi samt toxiska substanser. Man får en våldsam kemisk retning och en mycket kraftig inflammatorisk reaktion. Detta leder till ödem och volymökning i trånga rum. Detta ger efter ett tag uttalad smärta. Mycket viktigt med dekompression samt avlägsna alla agens snarast. Med andra ord: Snar och aggressiv kirurgi.
Kontusioner


Kan ge ödem, blödning i carpaltunneln med tryck mot nervus medianus, ger neurologiska symtom. Behandlas med högläge, om ej snabb regress överväg operation.

Större klämskador hand – underarm: Eventuellt inläggning med uppbundet högläge, observation, kontroller avseende compartmentsyndrom.
Ligamentskador


Ligamentskador är ofta svårdiagnosticerade akut. TFCC skador kan åtgärdas i senare skede, medan SL-ligamentskador behöver upptäckas akut - inom 6v från skadan för att primär åtgärd ska kunna utföras. Vid blank röntgen och kvarstående misstanke om skada, komplettera med CBCT. Titta noggrant på radius-ulnas-carpus inbördes lägen (tex Gilulas linjer, SL-vinkel, SL-avstånd) för att utesluta luxation eller indirekta tecken till ligamentskada. Vid kvarstående misstanke om ligamentskada diskutera med ortopedjouren eller sätt upp för kontroll på ortopedmottagningen.