Knäkappa


Börjar 5 cm distalt om ljumsken och slutar ca 5 cm ovanför malleolerna

- tubgas

- kantpolster

- grön-plastskena

- två cirkulära bindor 15 cm

- förstärkningsskena dorsalt på låret

- tre cirkulära bindor 20 cm

- extra noga modellering ovanför femurkondylerna med knät böjt ca 20 grader.