Processkarta Höftligament


Inför vård/behandling


Träningsprogram i Physiotools

  • Höftartroskopi
  • Iliopsoastenotomi


Efter vård/behandling


Testformulär fysio; preop, efter 6 och 12 månader