Mjukdelar
 Ligamentskador

 Ulnara kollateralligamentet MCP-1:


Våld mot tummen innebärande abduktion - radialdeviation av tummen leder till ömhet och svullnad i anslutning till MCP-ledens ulnarsida. Vid ruptur eller kraftig uttänjning av ligamentet - instabilitet i MCP-leden = radial vackling. Kan vara svårt att bedöma på grund av smärta hos patienten. Lokalbedövning eller ledningsblockad är då av värde. Även provokation i samband med röntgen kan vara värdefullt. Samtliga dessa skador skall röntgas. Vid klar instabilitet – operation med ligamentsutur inom några dagar. Postoperativt diktera bokningsunderlag till arbetsterapeut Rehab ortopeden för avgips 3 veckor och byte till ortos.

Internt PM: Diagnoser som arbetsterapeuter avgipsar


Osäkra fall – tumgips och återbesök för kliniskt kontroll inom 1 vecka.
Radiala kollateralligamentet MCP-1:


Våld mot tummen innebärande ulnardeviation. Vid instabilitet behandla med tumgips med IP-leden fri i 4 v. Därefter rörelseträning med arbetsterapeut ortopeden.
Vid kraftig stukning MCP-1, men med stabila kollateralligament, överväg tumgips 2-4 v i smärtstillande och stabiliserande syfte. Remiss till arbetsterapeut ortopeden för orthostillverkning och rörelseträning.
Kollateralligament MCP-2-5:


Stabilitet testas i flektion. Vid instabilitet diskutera med ortopedjour och planering för operation antingen av handinriktad ortoped ViN, eller på HPK.
Övriga ligament i fingrar:


Konservativ behandling, tidig mobilisering. 2-fingerfixation för att få draghjälp, kräver sällan återbesök. Sjukskrivning beroende av arbete.
Skada på volara plattan:


Uppstår vid hyperextensionsvåld mot leden. Röntgen visar ibland ett litet volart hörnfragment. Om ingen luxation eller ledinkongurens föreligger gäller konservativ behandling.  Fingret immobiliseras i extensionsskena 1 v. Remiss skickas till arbetsterapeut Rehab Öst för byte till 2-fingerförband och rörelseträning.
Ligamentskador i carpus:


Lokal ömhet på platsen för skadan. Svårupptäckt på röntgen i många fall. CBCT/MR kan ge ökad information och påvisa slitfragment. Vid misstänkt ökat avstånd mellan carpalbenen, beställ jämförande rtg av andra sidan. Diskussionsfall angående fortsatt handläggning, utredning.
Fingerluxationer

 

Röntgen efter reposition. Gips/metallskena 1 v. Remiss till arbetsterapeut, ortopedkliniken, för byte till tvåfingerförband och påbörjande av rörelseträning efter en vecka. Ofta kraftig svullnad och långdraget rehabiliteringsförlopp på upp till 12 månader.