Höftled & BäckenAllmänt  


Bäcken- och höftfrakturer är vanliga skelettskador hos äldre. Frakturerna orsakas ofta av en kombination av skelettets skörhet och en kraft riktad mot benvävnaden, vanligtvis ett fall. Majoriteten sker inomhus, vilket ger en jämn fördelning över året. Även yngre kan drabbas, men vanligen är då traumats svårighetsgrad större.