Samlade PM & länkar - Hand/handled
Det finns en struktur för på vilken nivå (handkirurgklinik vs. Ortopedklinik) olika akuta och elektiva handåkommor ska handläggas.

Länk till Nivåstruktureringsplan .
Elektiv handkirurgi:


Se länk till PM:


Hand och handled Efterbehandling  (Internt PM)

Behandlingsschema elektiv handkirurgi  (Internt PM)
Fördelning av remisser till handarbetsterapeut:


Remiss till Rehab  (Internt PM)

Diagnoser som arbetsterapeuter avgipsar  (Internt PM)
Senskador PM


Flöde rehabilitering tidig mobilisering sträcksena  (Internt PM)
Skelett

Vårdprogram för subkapitulära metakarpalbensfrakturer  (Internt PM)

Uppföljning subkapitulär MC-5-fraktur:  Vårdprogram för uppföljning i primärvården. (Internt PM)

Distala radiusfrakturer: Vårdprogram (Internt PM)