Fotledsfraktur
Fotledsfraktur


  
En luxerad fotledsskada skall reponeras och gipsas snarast efter ankomst till akuten, dvs. innan röntgen. Efter smärtstillande iv drar man i fotens längsriktning samtidigt som foten rätas upp i normalläge (något som normalt inte brukar vara svårt). Margo tibiae bör peka i riktning av MT 2. Vid behov kan fotleden gipsas in i inversion/alternativt hög skena för att bibehålla repositionen. Vid flektion i knät minskar de dislocerande krafterna från gastrocnemius. Kontrollera om huden är rynkbar efter att fotleden reponerats. Eventuella sår och genomstick ska noteras. Läkaren håller sedan foten i läge när personalen lägger på vaddering, elastisk linda och gips. Kontakta ortopedjour. Använd INTE vacuumkudde (de är ofta trasiga eller de tas ibland bort varvid fotleden ånyo dislocerar). Därefter placeras foten i HÖGLÄGE.
 Behandling:


 • En luxerad eller dislocerad fotledsfraktur opereras alltid.
 • En bi-/trimalleolär fotledsfraktur opereras alltid.
 • En medial malleolfraktur opereras alltid.
 • En lateral skada med fraktur ovan syndesmosen operaras alltid.
 • En väsentligen odislocerad fraktur  genom fibula nedom syndesmosen behöver ej opereras. Skadan är stabil och förses med ortos (eventuellt gips om mycket ont) alternativt elastisk binda. Belastning tillåts. Patienten får informationsblad om skada och ortosbehandling. Fyrioterapeutkontakt vid behov.
 • En lateral skada med fibulafraktur i syndesmoshöjd s.k. SE-II-skada opereras:
  • om en skada på ligamentum deltoideum misstänks (medialt status) eller
  • om fotleden känns instabil i sidled eller
  • om dislokationen i frakturen är större än 3 mm.

Annars behandlas denna skada konservativt med ortos eller elastisk linda (eventuellt gips).

Belastning efter smärta från dag 1. Pat får informationsblad om skadan och ortos-/gipsbehandling. ALLTID kontrollröntgen + mottagningsbesök vid denna skada efter c:a 10-14 dagar.


Undantag från ovanstående kan naturligtvis ske i specialfall och görs då av ortopedjour eller bakjour. Ortopedjouren kontaktas vid operationsfall.


En fotledsfraktur som ej är luxerad kan man i allmänhet vänta med att operera och då får patienten vadd, elastisk linda och en dorsal gipsskena, läggs in på ortopedavdelning med foten i högläge.Postoperativ regim


Efter operation har patienten gips i 6 veckor och får i allmänhet belasta i gipsen men detta avgörs från fall till fall av operatören.

Opererade fotledledsfrakturer

 

• Opererad fotledsfraktur som är belastningsstabil: Cadillacgips på op. Cirkuleras på mottagningen efterföljande vardag. Träningsprogram u-bens gips. Postop 3 v: avgipsning, suturtagning och fysioterapeut provar ut ortos på ortopedmottagningen och informerar om vidare rehab och v b kontakt med fysioterapeut i öppenvård.


• Opererad fotledsfraktur som EJ är belastningsstabil: Cadillacgips på op. Cirkuleras på mottagningen efterföljande vardag. Träningsprogram u-bens gips. Postop 3 v: avgipsning, suturtagning och nytt gips. Efter 6(-8) v avgipsning och kontakt med fysioterapeut på ort mott för vidare rehab och v b kontakt med fysioterapeut i öppenvård.
Behandling/Rehab PM


Isolerad lateral malleolfraktur

Odislocerad fotledsfraktur/stukning

Opererad fotledsfraktur - belastningsstabil

Opererad fotledsfraktur - ej belastningsstabil

Lathund kodning fotleds- och underbensfrakturer

Patientinformation ortosbehandlad fotledsfraktur

Patientinformation fotledsfraktur