Processkarta axel-armbåge


Inför vård/behandling


Axeloperation främre instabilitet, vårdprogramPatientinformation


Bankart operation
Senskada i axeln
Akropmioplastik