BarnVid barnfrakturer bör du alltid kontakta ortopedjouren snarast möjligt.

 


Suprakondylär humerusfraktur 

 

Vanligast (ca 95%) är extensionsfraktur, det vill säga fall på utsträckt hand.

Om ingen, eller dislokation understigande 20° , behandla med bred gipsskena i ca 90° flexion i armbågen under 3 - 4 veckor. Kontrollera läget med röntgen efter ingipsning. Röntgen kontroll efter 4 - 5 dagar.

Oftast inläggningsfall på barnkliniken med högläge och observation av allmän- och distalstatus. Vid dislokation krävs ett snabbt handläggande då tilltagande svullnad försvårar repositionen och kan påverka cirkulationen; -kontakta ortopedjouren!


Vid sluten reposition hävs bakåtdislokationen genom tryck med tummen över olecranonspetsen i ventral riktning. Under samtidig traktion och tryck reponeras sedan frakturen genom maximal flexion i armbågsleden. Underarmen fixeras i supination vid valgus och lateralt dislocerade frakturer och i pronation vid varus och medialt dislocerade frakturer.

Oftast stiftas dessa percutant för att säkra repositionsläget. Om sluten reposition ej lyckas eller om det är svårt att bibehålla läget pga svullnad samt om cirkulationen kan det bli aktuellt med öppen reposition och stiftning.

Frakturer av flexionstyp reponeras i narkos genom traktion av extenderad arm och gipsfixation i full extension i 3 - 4 veckor. Vid avgipsning aktiv rörelseträning.


Vårdprogram Suprakondylär- humerusfraktur.

 


Armbågstrauma utan fraktur på rtg
 

Om rtg visar utgjutning men ej fraktur på skadad armbåge, sättes gipsskena och åb efter 5-7 dagar för klinisk kontroll och efter detta eventuellt ny rtg.
 


Pigluxation

  
Vanligast hos barn i 2 - 5-årsåldern. Klinisk diagnos genom anamnesen. Uppkommer genom kraftigt ryck i pronerad underarm. Barnet håller armen adducerad pronerad och lätt flekterad mot kroppen. Reposition görs lätt utan narkos genom samtidig supination och tryck över caput radii. Ingen fixation. Ingen rtg kontroll. Barnet börjar röra på armen efter en stund.