Mjukdelar
Lårkaka

  
Muskelblödning eller substansruptur. Konservativ behandling med högläge och i akuta skedet kyla och elastisk linda. Snar mobilisering utan belastning. Stora blödningar kan behöva utrymmas operativt. USG kan vara av värde. Viss (liten) risk för compartmentsyndrom. Remiss för ev uppföljning på vårdcentral. 
Obs: Waran/NOAK kan orsaka komplicerade blödningar. Kontrollera PK-INR om Waranbehandling.

 
 

Quadricepsseneruptur

  
Oftast intill patellakanten hos äldre män med hyperflexionstrauma. Kan inte lyfta benet rakt eller slutsträcka. Ofta kraftig svullnad vid/ovan knäled. Riskfaktorer bl.a: kortisonbehandling, övervikt, bruk av anabola steroider. Operativ behandling dagtid, kontakta ortopedjouren. 
 


Compartmentsyndrom


Kan förekomma men sällsynt. Kan förekomma glutealt hos medvetslösa patienter som legat länge. Vid femurfraktur i låret om stor mjukdelsskada. Operativ behandling (fasciotomi).