Barn


Allmänt


Var frikostig med röntgen vid knäskada hos barn. En svag punkt är epifysfogarna. Osteochondritis dissecans presenterar sig ofta första gången efter knätrauma. Meniskskador och ligamentskador förekommer men är ovanliga. Laterala menisken kan vara discoid och rupturerar ofta i barn/tonår. 
 

Eminentiafraktur 

 
 
"Främre korsbandsskada" hos barn och i tidig tonår. Kontakta ortopedjour. Förutom röntgen bör artroskopi göras för att ytterligare bedöma skadan och associerade skador. Om fragmentet är odislocerat eller lätt dislocerat med kontakt anlägges knäkappa med helt sträckt knä i 5 veckor. Partiell belastning tillåten. Om fragmentet är dislocerat bör operation göras inom 1 vecka varvid fragmentet refixeras. Skadan klassificeras enligt Meyer&McKeever; se även utdrag ur Astrid Lindgren kompendiet om Eminentiafrakturer.