Hand och handledAllmänt  


Anamnes 


Tidpunkt för skada eller debut av besvär. Uppkomstmekanism för skada – besvär. Förekomst av förorenande ämnen, giftiga kemikalier, högtrycksskada. 

 

Status

 
Viktigt att kliniskt undersöka, och dokumentera, funktionen av känsel, motorik och cirkulation. Om svårighet på grund av blödning – anlägg blodtomhet. Manschett på överarm som uppblåses till systoliskt tryck + 100 mm Hg. 

Nervskador : Testa känsel för beröring och nyp – fin pincett, kontrollera motorik.

Informationsansvarig:  Lotta Fornander