HandinfektionerCellulit


Smärta, svullnad och rodnad . Eventuell lymfangit. Vanligen streptokocker. Antibiotika, immobilisering och högläge. Kontroll inom några dagar.
Paronyki


I tidigt skede kan det räcka med immobilisering och högläge. Alsolssprittvätt dagligen. I senare stadium – dränage genom elevering eller evulsio. Antibiotika sällan indicerat, viktigast är att åstadkomma dränage.Panaritium


Kragknappsabscess. Viktigt med snabb åtgärd då infektionen kan leda till trycknekros. Dräneras genom mediolateral incision strax volart om nagelns kant och ända in på djupet. Odla! Immobilisera, högläge, antibiotika och kontroll inom några dagar.
Septisk tendovaginit


Mycket smärtsamt tillstånd. Fingret hålls i semiflekterat läge. Försök att passivt extendera fingret ger svår smärta. Smärta vid palpation över senor. Ofta operationsfall med spolning av senskidan. Kontakta ortopedjouren.
Septisk artrit


Svullen ofta rodnad ömmande led. Kräver snar handläggning med dränage och spolning av leden. Kontakta ortopedjouren.
Bettskador


Kan ge penetration in i leder, MCP-leder vanligast, senskidor med senare uppkomst av tendovaginit. Även till synes små hudskador kan innebära djupare skada – exempelvis kattänder. Noggrann sårrengöring med spolning genom venflon i sårhålan, immobilisering, högläge, antibiotika och tetanusskydd. Kontroll inom ett par dygn.
Högtrycksskador


Vanligtvis liten ingång - ej dramatiska skador.

Ofta hög energi samt toxiska substanser. Man får en våldsam kemisk retning och en mycket kraftig inflammatorisk reaktion. Detta leder till ödem och volymökning i trånga rum. Detta ger efter ett tag uttalad smärta. Mycket viktigt med dekompression samt avlägsna alla agens snarast. Med andra ord: Snar och aggressiv kirurgi.