HÖFT/BÄCKEN

MjukdelarTrokanterit

   
Inflammatoriskt tillstånd runt trokanter major. Kan vara ytlig, alldeles innanför tractus iliotibialis eller ligga djupare mot trokantern. Behandlas med smärtlindring (NSAID) och sjukgymnastik. Vid besvär mer än 4 v provas kortison-lokalanestetikainjektioner lokalt. Primärvårdsfall.